s2.png
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

1. Ban giám đốc

+ Giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên:

    TS. Nguyễn Văn Hùng

+ Phó giám đốc Kỹ thuật:

    KS. Trần Văn Tô

+ Phó giám đốc Kinh doanh:

   CN. Phí Văn Sơn

+ Phó giám đốc nghiên cứu và dự án:

   PGS.TS. Trần Quốc Tuấn

2. Các phòng chức năng

+ Phòng Kinh doanh

+ Phòng Kỹ thuật

+ Phòng Kế hoạch vật tư

+ Phòng Hành chính tổng hợp

3. Phân xưởng

+ Phân xưởng Gia công Cơ khí

+ Phân xưởng Nhiệt luyện

+ Trung tâm Công nghệ cao

5. Dự án

+ Dự án đào tạo và phát triển công nghệ cao

+ Dự án chế tạo dụng cụ cắt mới (dụng cụ gia công răng và CNC…)