s2.png
Bạn đang ở: Trang chủ Tài liệu kỹ thuật Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - PHẦN 6: TÍNH TOÁN TUỔI THỌ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG BIẾN THIÊN

Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - PHẦN 6: TÍNH TOÁN TUỔI THỌ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG BIẾN THIÊN

Các tải trọng biến thiên do quá trình làm việc, quá trình khởi động hoặc vận hành ở gần tốc độ tới hạn sẽ gây nên các ứng suất biến thiên tại răng bánh răng của một hệ truyền động. Biên độ và tần số của các tải trọng này phụ thuộc vào (các) bộ phận dẫn động hoặc mô tơ, được truyền động và tính chất đàn hồi khối lượng của hệ thống.


Xem: Tính toán tuổi thọ của bánh răng dưới tác dụng của tải trọng biến thiên