s2.png
Bạn đang ở: Trang chủ Tin tức Hướng đi nào cho ngành công nghiệp cơ khí?

Hướng đi nào cho ngành công nghiệp cơ khí?

Để đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một trong những điều kiện tiên quyết là phát triển ổn định các ngành công nghiệp, trong đó lĩnh vực cơ khí đóng vai trò cốt lõi vì tầm ảnh hưởng của cơ khí đối với các ngành kinh tế khác rất lớn. Tuy nhiên, đến nay ngành công nghiệp “xương sống” này chưa được quan tâm đúng mức, chưa xứng tầm vị thế quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Xem thêm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: